Στείλε μήνυμα στο 54526 από το κινητό σου τηλέφωνο και πάρε αμέσως:
   
  ::MENU
  ΟΡΟΙ 
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  HOME 
   
  ::ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Επικοινωνία ΜΜΕ 
  Past Life 
  Προγνωστικά στοιχήματος 
  Ποιο τραγούδι ήταν Νο1; 
  Love SMS 
  Τηλεφωνικός κατάλογος 
  Ανέκδοτα 
  Ερωτικά Videos 
  Ποιος γεννήθηκε την ίδια μέρα με σένα 
  Date 
  Τι τραγούδι παίζει τώρα; 
  Radiotaxi 
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑOΚ 2011-2012" 
  ΚΩΔ. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
   
   
   
  mega.gr
  mega.gr
   
   
   
 
:: ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 

Ο δικτυακός τόπος www.54526.gr (το «Site») και το σύνολο του περιεχομένου αυτού αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε., Τσιμισκή 38, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 235555 e-mail: info@54526.gr («ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΑΕ»), η οποία και παρέχει τις περιγραφόμενες στο Site υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητού τηλεφώνου (οι «Υπηρεσίες»). Περισσότερες πληροφορίες ως προς τις ειδικότερες υπηρεσίες της ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΑΕ και το κόστος αυτών, μπορείτε να βρείτε εδώ.

To Site και οι Υπηρεσίες απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και σε ανηλίκους που έχουν τη ρητή συγκατάθεση των κηδεμόνων τους ως προς τη χρήση του Site και/ή των Υπηρεσιών. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από ή με τη συγκατάθεση του νόμιμου κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εκάστοτε χρήση Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη φραγή της δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω της τηλεφωνικής σύνδεσής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία κινητής τηλεφωνίας της οποίας είστε συνδρομητής. Εξάλλου, σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί σε οποιαδήποτε συνδρομητική Υπηρεσία της ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΑΕ, μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή, με την αποστολή του μηνύματος STOP ή ΣΤΟΠ στον αριθμό 54789. Επίσης, με την αποστολή του μηνύματος ΣΤΟΠ ΕΡΩΤΙΚΟ ή STOP EROTIC στον ίδιο αριθμό 54789, μπορείτε να διαγραφείτε από το σύνολο των συνδρομητικών υπηρεσιών ερωτικού περιεχομένου των οποίων είστε συνδρομητής.

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Site και των Υπηρεσιών. Ωστόσο, τόσο το Site όσο και όλες οι Υπηρεσίες, παρέχονται «ως έχουν» και με αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο του χρήστη τους, η δε ΠΡΟΝΟΜΙΟ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει λόγω της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του Site ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας. Η ΠΡΟΝΟΜΙΟ A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Site ή και οποιωνδήποτε Υπηρεσιών της.

Απαγορεύεται κάθε παράνομη ή αθέμιτη χρήση του Site ή των Υπηρεσιών, ιδίως κάθε χρήση που θα μπορούσε να θίξει την ιδιωτική σφαίρα ή άλλα έννομα δικαιώματα τρίτων προσώπων.

Η ΠΡΟΝΟΜΙΟ Α.Ε. διατηρεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα των χρηστών των Υπηρεσιών της που οι ίδιοι της γνωστοποιούν (αριθμός τηλεφώνου, ημέρα και ώρα αποστολής μηνύματος), προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει και να χρεώνει τις Υπηρεσίες που της ζητούνται. Η ΠΡΟΝΟΜΙΟ Α.Ε. δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα χρηστών Υπηρεσιών της παρ’ εκτός εάν διαταχθεί προς τούτο νόμιμα από αρμόδια αρχή ή αν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι του χρήστη Υπηρεσιών της (π.χ. για την ενημέρωση του χρήστη ότι κέρδισε σε διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε μέσω sms).

Σε κάθε περίπτωση, έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι τα μηνύματά σας ενδέχεται να καθίστανται προσβάσιμα και σε άλλους χρήστες των οποίων τις προθέσεις δεν γνωρίζετε (ιδίως στις υπηρεσίες ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ πολλών χρηστών – chat, date κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας και, κυρίως, να μην αναφέρετε προσωπικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email κλπ) που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας ή στοιχεία σας η αποκάλυψη των οποίων θα μπορούσε να σας προκαλέσει βλάβη (π.χ. στοιχεία πιστωτικών καρτών, διεύθυνση κατοικίας κλπ).

Κάθε χρήστης του Site και των Υπηρεσιών διαθέτει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τα προσωπικά δεδομένα του που τυχόν τηρεί η ΠΡΟΝΟΜΙΟ A.E., το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε αυτά, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία (ιδίως, τα άρθρα 11-13 του ν. 2472/1997).

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση του Site ή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης να διαθέτουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης κάθε τέτοιας διαφοράς.

 
  An ARX.Net S.A. project | copyright © Pronomio S.A.